اخبار انجمن ها
هشدار نهادهای مدنی و فعالان حقوق کودک به اجرای مجدد طرح‌های جمع آوری کوکان کار
هشدار نهادهای مدنی و فعالان حقوق کودک به اجرای مجدد طرح‌های جمع آوری کوکان کار

به کرامت انسانی کودکان کار احترام بگذاریدزمستان که فرا می‌رسد کودکان کار رنج مضاعفی را تحمل می‌کنند و ترس از دستگیری، بر مشقت سرما و آلودگی هوا می‌افزاید. از ابتدای دهه 80 تا کنون بیش از 30 بار طرح‌های مختلف ساماندهی کودکان کار و خیابان به‌خصوص در کلان‌شهرهای کشور اجرا شده است. در تمام این […]